SeptemberResidenten

MARIJS BOULOGNE

 

Marijs Boulogne is theatermaker, mantelzorger van textielkunstenaressen, muzikanten, worstelaars en pottenbakkers. Met compagnon de route Manah Depauw won ze in 2002 op TAZ de prijs Jong Theaterprijs voor Endless Medication. Een clowneske voorstelling die ze opvoerde in de toenmalige garage van De Grote Post. Een jaar later palmde ze met Hotel Zero Control een verlaten hotel in. Ze is niet binnen één hokje te vatten. Zo maakte ze een voorstelling voor kinderen, ontpopte zich gedurende zeven jaar tot forensisch expert met de zelfgeschreven en geborduurde voorstelling The Anatomy Lesson, maakte voor Tanzquartier Wenen een grote zaalvoorstelling, biedt ze teambuildings over gender aan, is manager van Brussels Young Wrestling Style …

Nu werkt ze aan She was like, een project over iets dat ze zelf ‘De Zwelf’ of de ‘Spier’ noemt. Wat als verhalen vertellen, liedjes maken, tekenen, instrumenten bespelen, en talent om te doen lachen en plezier te maken, eigenlijk gewoon een spier is? Een spier die je kan trainen, opwarmen, groot kunt ontwikkelen, of soms kunt verrekken of scheuren … Gewoon dus een spier waar alle klanken, ritmes en gevoelens en kleuren, die men ooit zag, zitten opgeslagen in een onafhankelijk netwerk. Een netwerk dat hiervoor nog in anatomieboeken een soort banaal 'bindweefsel’ genoemd werd. Boulogne baseert zich voor haar project op mesenterium, een orgaan waar het signaal van de tal vandaan komt. Dit bijzonder orgaan is als een waaier verbonden met onze lever en alle andere buikorganen en heeft dus ook een seksuele kant die in deze voorstelling zonder schunnigheid een ‘Zwelf’ genoemd wordt.

Op zaterdag 23.09 kun je tijdens Open Huis zelf op speelse wijze ontdekken hoe je je eigen spier nog meer kunt activeren. Meer info. Website Marijs Boulogne

-----------------------------------------------------------------------------

ANNA HEUER HANSEN & ALICE VAN DER WIELEN

Het Deens/Belgische duo Anna Heuer Hansen en Alice Van der Wielen ontmoetten elkaar in Brussel. Anna studeerde af aan het het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en werkt het liefst met improvisatie. Alice is een artistieke en intellectuele duizendpoot die vanuit literaire studies doorstroomde tot bij hedendaagse dans. Deze twee jonge makers vinden in elkaar de ideale partner om doorheen beweging de thema's die hun nauw aan het hart liggen te onderzoeken.

Tijdens hun residentie werken ze aan de creatie A for Fake (werktitel). Vertrekkende vanuit de constatatie dat er in de hedendaagse beeldcultuur gehunkerd wordt naar oprechtheid, onderzoeken ze de spanning en de verwarring die bestaan tussen wat oprecht is en wat niet.

Tijdens Open Huis op 23.09 nodigen ze het publiek bij wijze van speelse inleiding op hun creatie uit voor de lachoefening Come and Laugh with us. Gratis maar inschrijven is aanbevolen. Meer info.

------------------------------------------------------------------------------

AURELIE LANNOY

Aurélie Lannoy (BE, °1982) begon haar opleiding aan het I.A.D in Louvain-la-Neuve om na één jaar te verhuizen naar de Kleine Academie in Brussel, waar ze tot 2004 studeerde. De daaropvolgende jaren volgde ze vaak les bij Susan Batson's Actor Studio in New York. Met een diploma op zak, trekt Aurélie de baan op met Ontroerend Goed. De samenwerking is intens en evident. Ze werkt er vaak als actrice, mede-maker en performer, zowel nationaal als internationaal, waar ze al snel prijzen winnen van Adelaide tot Edinburgh.

In 2016 is de tijd rijp voor een eigen project. De drang om te experimenteren binnen haar eigen artistieke identiteit is groot. Ze wil zich buigen over de complexiteit van de menselijke relaties en de wereld waarin die zich ontwikkelen. Daarom begint ze met de stilte, en met de mogelijkheden die die stilte biedt, voor oprechtheid en voor authenticiteit, zowel in de relatie tussen speler en publiek, in een theatraal kader, maar evenzeer in onderling contact.

Voor 60' (werktitel) hult Aurélie Lannoy zich, samen met haar publiek, in stilte. Zo gaat ze op zoek naar een zuivere en diepe connectie, zonder taal, maar met elkaar, door het (on)verwachte te verwelkomen. Wil je deel uitmaken van een bijzondere ervaring? Kom dan op zaterdag 23.09 naar het toonmoment van 60' tijdens Open Huis. Het toonmoment is gratis maar inschrijven is wel aangewezen. Meer info.

------------------------------------------------------------------------

DE MANNSCHAFT

 

De Mannschaft is de gemeenschappelijke, creatieve deler van Kempenzonen Stijn Van de Wiel en Michai Geyzen.

Het duo deelt een fascinatie voor de maatschappelijke rand en de afgrond. Geïnspireerd door het noodlottige levenseinde van de zeiler/zakenman Donald Crowhurst willen ze getuigenissen sprokkelen van achterblijvers, nabestaanden van mensen die uit het leven gestapt zijn, weduwen van zeelieden. Ze willen ook bij partners van actieve zeelieden polsen hoe zij tegenover het beroep van hun partner staan en wat dat met hun doet, elke keer ze hem/haar uitwuiven.
 
Tijdens Open Huis kun je kennismaken met beide heren. Meer nog, ze hebben jouw input nodig en nodigen je uit om associaties, ervaringen achter te laten over thema’s zoals zelfdoding, wachten op iemand, verlies, herstel ... Je kan deelnemen aan gespreksmomenten over ‘achterblijvers’ ( 13 u.), ‘de druk van onze maatschappij’ (14 u.) en over ‘Donald Crowhurst en zijn wanhoopsdaad’ (15 u.). Deelname is gratis, inschrijven is aangewezen. Meer info.
Privacy en cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Meer info