De Grote Post zoekt residenten

De Grote Post gelooft in een nieuwe aanpak voor cultuurcentra. De maatschappelijke context en het kunst- en cultuurlandschap is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Als cultuurcentrum van de toekomst wensen we geen passieve rol te spelen. We willen actief mogelijkheden creëren waarbij de gemeenschap verbonden wordt met de professionele artistieke praktijk. Een innoverende werking op poten zetten waarbij elkanders sterktes worden (h)erkend, gebruikt en gevaloriseerd binnen een vernieuwde ondersteuning van de kunsten. Als cc en met een sterke verankering in het culturele (podiumkunsten-)veld zet De Grote Post haar sterktes graag in voor de ontwikkeling van een regionale residentieplek voor podiumkunstenaars.

We zijn er van overtuigd dat die generositeit wat betreft tijd, ruimte en knowhow in de huidige culturele en maatschappelijke context van vitaal belang is. Bovendien menen we dat dergelijke artistieke praktijken de decretale opdrachten van het cc een extra invulling kunnen bieden en stappen kunnen zijn in de ontwikkeling van een stevige link tussen de kunsten en de lokale context. Voor de ontwikkeling van de missie van het cultuurcentrum is deze toegevoegde werking en genereuze attitude essentieel.

Voor de invulling van deze residenties werken we met een open oproep.
Aanvragen voor de periode augustus 2017 - juli 2018 kunnen ingediend worden tot 8 januari 2017.

De bevestiging van de residentie volg ten laatste op 31 maart 2017.

Privacy en cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Meer info