De Grote Post

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Cultuurcentrum De Grote Post vzw, hierna genoemd De Grote Post. In deze privacyverklaring brengen we je op de hoogte van de persoonsgegevens die we verzamelen, met welk doel, hoelang we ze bewaren en wat jouw rechten zijn.

De Grote Post gaat steeds zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt die in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
De Grote Post verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Tijdens onderstaande processen laat je gegevens bij ons achter:

• Aanmaken van een account
• Kopen van een ticket
• Aanmaken van een verlanglijstje
• Raadplegen van de website
• Deelnemen aan wedstrijden
• Deelnemen aan klantonderzoek
• Inschrijven op een nieuwsbrief
• Vragen en/of opmerkingen bezorgen via de website, e-mail, post of telefonisch

Die persoonsgegevens kunnen bevatten:

• Naam en voornaam
• Geslacht
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer (vast toestel en/of GSM)
• E-mailadres
• IP-adres
• Betaalgegevens
• Aankoopgeschiedenis
• Inloggegevens

Deze gegevens worden bijgehouden en aangewend voor volgende doeleinden:

• Om ervoor te zorgen dat je tickets in een persoonlijke en veilige omgeving koopt.
• Om je persoonlijk te begeleiden bij je bestelling of aankoop.
• Om snel te kunnen ingrijpen mocht er zich een probleem met jouw aankoop of account voordoen.
• Om je te informeren indien er zich een wijziging voordoet met betrekking tot de voorstelling, concert of activiteit waarvoor je een ticket kocht.
• Om je te contacteren in verband met de terugbetaling van je ticket bij een geannuleerde activiteit, concert of voorstelling.
• Om je op de hoogte te houden aan de hand van nieuwsbrieven.
• Om je te kunnen bedanken met kortingen en/of exclusieve voordelen op basis van jouw profiel en koopgeschiedenis.
• Om je gepersonaliseerde tips en acties aan te bieden op basis van je koopgeschiedenis.
• Om je praktische info te bezorgen over je nakende bezoek aan een voorstelling, concert of activiteit.
• Om jouw vragen en opmerkingen te kunnen behandelen.
• Om blijvend onze dienstverlening te verbeteren op basis van jouw voorkeuren.

Omwille van veiligheidsoverwegingen leggen we binnen en buiten De Grote Post camerabeelden vast van onze bezoekers, medewerkers en eigendommen. De camerabeelden buiten aan de gevel worden zeven dagen bewaard, beelden van binnenin het gebouw worden dertig dagen bewaard.

De Grote Post verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens om een overeenkomst te kunnen uitvoeren, bij uitdrukkelijke toestemming van de klant of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens bij de aankoop van een ticket is verplicht. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal De Grote Post mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst (bijvoorbeeld informeren over een wijziging of contact opnemen m.b.t. een compensatie in geval van een annulatie) en kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.


Bewaartermijnen
We bewaren je gegevens tot zeven jaar na aankoop met het oog op klantenservice en analyse. Na zeven jaar van inactiviteit (geen aankoop van een ticket, niet inloggen of niet lezen van een nieuwsbrief) worden je gegevens geanonimiseerd gebruikt voor klantenonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.


Verstrekking aan derden

De Grote Post zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

• Web hosting service provider, die ons webplatform host.
• Ticketingsoftware provider, die de ticket handling beheert.
• Kassapartner, die instaat voor de ticketverkoop en klantenservice aan de balie.

• Co-presentaties: De Grote Post kan de persoonsgegevens die verstrekt zijn bij de ticketaankoop voor een voorstelling/event van organisator x delen met diezelfde organisator x. Dit kan om het verloop van een avondkassa in goede banen te leiden, voor een administratieve afhandeling van de (gedeelde) ticketverkoop of om je op de hoogte te houden van een gelijkaardige voorstelling in de toekomst. (wettelijk: gerechtvaardigd belang). Bij ontvangst van de persoonsgegevens verbindt organisator x er zich toe de GDPR-regelgeving te respecteren.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie of brandweer in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies
Op de website maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om het aantal bezoeker op onze website te monitoren en ervoor te zorgen dat de website bij drukke momenten niet overbelast raakt.

Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies op je computer komen? Dan kun je die via je instellingen van je internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, ...) verwijderen of uitschakelen.

Beveiliging
Conform de eisen zijn technische beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

De Grote Post neemt beveiligingsmaatregelen op de website ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

• Toegang tot de servers is niet toegestaan voor externe partijen.
• Toegangsprotocollen zijn beperkt, zo is FTP-toegang niet mogelijk.
• Er wordt uitsluitend met Europese hosting gewerkt.
• Cryptografische hashing van wachtwoorden.
• Creditcard en andere betaalgegevens worden niet opgeslagen.
• Alle online communicatie wordt versleuteld via SSL-/TLS-encryptie.
• Minimumeisen aan samenstelling van de wachtwoorden.
• Gebruik van VPN.
• Beveiligde opslag van offsite back-ups.
• Productiesysteem gescheiden van ontwikkel-, test- en acceptatiesysteem.
• Authentificatie d.m.v. gebruikersnaam en wachtwoord, zowel in beheermodule als op website.
• Role and access management voor beheerders.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan omwille van aanpassingen in de website wijzigen. We raden daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Rechten
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt op www.degrotepost.be inloggen in jouw account. Daar kun je op elk moment persoonsgegevens corrigeren en jouw communicatievoorkeuren wijzigen. Bij iedere nieuwsbrief kun je onderaan deze privacyverklaring raadplegen of de mogelijkheid gebruiken om je uit te schrijven voor de nieuwsbrieven van De Grote Post.

Je behoudt steeds het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en/of de mogelijkheid om deze te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen.
Wanneer wij je volledig schrappen uit de database, kunnen wij tickets bij verlies echter niet meer opnieuw versturen of via mail verzenden.

Bij vragen, klachten of opmerkingen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, wijzigen van de communicatievoorkeuren of afmelden voor andere producten kan je steeds contact opnemen met onze klantenservice op het e-mailadres: benieuwd[at]degrotepost.be.

Cultuurcentrum De Grote Post vzw
Hendrik Serruyslaan 18A
8400 Oostende