Missie & visie


MET Z'N ALLEN LIEVER IN DE GROTE POST

Het cultuurcentrum waar publiek, liefhebber en artiest elkaar ontmoeten


De Vlaamse cultuurcentra zijn al meer dan veertig jaar een belangrijke voorvechter van al wat reilt en zeilt op vlak van kunsten en cultuur. Van nieuw aanstormend talent tot bekende namen: we zien samen met jullie deze artiesten graag komen in De Grote Post. Als het allerjongste cultuurcentrum in Vlaanderen, beseffen we dat veranderende tijden en noden ons voor nieuwe uitdagingen stellen. Het heeft ons doen nadenken hoe we jullie als publiek nog beter kunnen ontvangen, verwonderen, soigneren en ten volle te betrekken bij al wat gebeurt in dit cultuurcentrum en bij uitbreiding deze stad.

Om onze vernieuwde werking te illustreren maakten we een venndiagram, niet zomaar een wiskundige optelsom maar een hartelijke uitnodiging voor wat met jullie steun en vertrouwen een cultuurcentrum van de toekomst kan worden.

Een stukje geschiedenis: ACTIEF VERSUS PASSIEF (of de twee grote verzamelingen)

Cultuurcentra werden opgericht als satellietplaatsen om de voornamelijk Vlaamse professionele kunsten te verspreiden en om een plek te bieden aan het lokale verenigingsleven. Zo ontwikkelden de cultuurcentra een werking op twee sporen, die nog steeds grotendeels evenwijdig naast elkaar lopen.
Enerzijds zijn lokale verenigingen en de amateurkunsten actief in het cultuurcentrum: gaande van vergaderingen tot workshops, repetities en het presenteren van eigen creaties. Zij kunnen hier hun ding doen, maar staan buiten de artistieke werking van het cultuurcentrum.

Anderzijds is er het artistieke professionele programma van het cultuurcentrum zelf dat vooral gebaseerd is op het spreidingsidee van het Vlaamse kunstenlandschap. Deze voorstellingen zetten jullie als publiek in een voornamelijk passieve houding van kijken en luisteren. Een echt contact blijft uit, ook voor ons als cultuurcentrum: gezelschappen komen ’s morgens binnen, bouwen op, spelen en vertrekken ’s avonds weer. De relatie tussen artiest, cultuurcentrum en publiek beperkt zich tot de rol van leverancier, afnemer en consument. Wat als we die strategie verlaten?

Een blik op de toekomst: SAMEN CREEREN (de doorsnede)


De Grote Post wil de rails van dit twee sporenbeleid verleggen. We kiezen ervoor om de twee verzamelingen - actief en passief - in elkaar te schuiven en de doorsnede ervan te onderzoeken. In die doorsnede komen eigen producties tot stand, waarin de ontmoeting tussen liefhebbers, publiek en professionelen centraal komt te staan en we samen tot creatieve en participatieve projecten komen. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor enkele specifieke doelgroepen, omdat ze nog te weinig deel uit maken van het cultuurcentrum (jongeren en kansengroepen) of omdat ze mee de identiteit van deze stad bepalen (het bijzonder aanwezige senioren- en verenigingsleven).

BE-LEVEN

We geloven dat dit traject een belangrijke stap is naar een cultuurcentrum van de toekomst, naar een De Grote Post als één groot verhaal waar iedereen - jong en oud, publiek, liefhebbers en professionelen - elkaar ontmoet. Samen denken, beleven en doen, samen zitten we het liefst in De Grote Post!