De Grote Post

Open call 2023-2024

De Grote Post zoekt voor seizoen 2023-2024 artiesten die hun ideeën en projecten willen ontwikkelen tijdens een residentie.

We brengen je graag in contact met lokale actoren en als resident krijg je ook de mogelijkheid om je werk te tonen aan een testpubliek. Er is ook het residentenfestival KIEM waar residenten de kans krijgen om work in progress of een afgewerkte voorstelling te tonen. 

Bezorg ons voor 8 januari 2023 je aanvraag via één van onderstaande formulieren (NL, FR, EN).

Scènefoto BOY © Raymond Mallentjer
“Voor mij persoonlijk is de allergrootste kracht van de residentiewerking van De Grote Post misschien wel dat ze een parcours aflegt met artiesten. Je passeert er niet zomaar: je wordt er omarmd en niet meer gelost gedurende een duurzaam traject dat je aflegt als kunstenaar. Dit vertrouwen is van onschatbare waarde. Het geeft een maker de moed te zoeken en experimenteren, het geeft hem de kans met vallen en opstaan te groeien. Alleen wie zulke kansen krijgt, kan zichzelf ten volle ontplooien als kunstenaar.” - Kyoko Scholiers

Open call residenties seizoen 23-24 (NL)

In De Grote Post geven we artiesten ruimte om te experimenteren. Letterlijk en figuurlijk. We ondersteunen ze bij het vormgeven van hun individuele parcours, want zo geven ze ook onze samenleving mee vorm. Al zes seizoenen is De Grote Post een gastvrij huis en een ideale broedplaats voor residenten (theater, performance, muziek, circus, comedy, multidisciplinair) om in alle rust en met de nodige omkadering het jaar rond te repeteren, te schrappen en opnieuw te beginnen. We zetten dan ook graag volgend seizoen opnieuw onze deuren naar onze ateliers en studioruimtes wagenwijd open.

Dien hier voor 8 januari 2023, 23:59 jouw voorstel in en misschien tot volgend seizoen in Oostende.

Aanvraag kunstenaarsresidentie 2023 - 2024

Open call résidence d’artiste saison 23-24 (FR)

Dans De Grote Post, nous donnons aux artistes un espace d'expérimentation. Au sens propre et figuré. Nous les aidons à façonner leur parcours individuel, car c'est ainsi qu'ils contribuent à façonner notre société. Depuis six saisons, De Grote Post est une maison hospitalière et un vivier idéal pour les résidents (théâtre, performance, musique, cirque, comédie, multidisciplinaire) pour répéter, essayer, annuler et recommencer toute l'année en toute tranquillité et avec le cadre nécessaire. Nous sommes donc heureux d'ouvrir à nouveau nos portes dans nos ateliers et espaces de studio la saison prochaine (2023-2024).

Soumettez votre proposition ici avant le 8 janvier 2023 - 23h59 et peut-être jusqu'à la saison prochaine à Ostende.

Application pour une résidence d'artiste - saison 2023 - 2024

Open call artist residence season 23-24 (ENG)

In De Grote Post we offer artists a place to experiment and create. Literally and figuratively. We help them shape their individual journeys, because that is how they eventually shape our society. For six seasons, De Grote Post has been a hospitable home and a breeding ground for residents (theatre, performance, music, circus, comedy, multidisciplinary) to rehearse, try out, cancel and start again all year round in peace and quiet. Thus, we are pleased to open the doors of our workspaces and studios again next season (2023-2024).

Submit your proposal before 8 January 2023 - 23h59 and maybe we will meet next season in Ostend.

Application for artist residencies 2023 - 2024