De Grote Post
Wout Vloeberghs

“Inclusie is geen genre, het is een wereldbeeld”

Dahlia Pessemiers-Benamar en Valéry Warnotte van Silence Radio bereiden mee de inclusieve revolutie voor met Portici, een opera met en voor doven en horenden. De oorspronkelijke opera De stomme van Portici vormt het vertrekpunt van een eigentijdse voorstelling rond thema’s als revolutie en afhankelijkheid en overbescherming van minderheden.

Dahlia: “We hebben onze voorstelling bewust omgedoopt naar Portici en niet De stomme van Portici want doofstom is een scheldwoord. Doven hebben overigens geen beperking. Ze hebben jaren gestreden om van dat stigma verlost te worden, maar dat heeft ook zijn gevolgen. Doven hebben bijvoorbeeld geen recht op invaliditeitsuitkering  maar tegelijk hebben ze geen volledige toegang tot de arbeidsmarkt.” 

Portici is een muziektheatervoorstelling die via gebarentaal, gesproken taal, maar ook zang, geluid, trillingen en licht inclusief communiceert, voor zowel een doof als horend publiek. 

Dahlia: “Hoe samen mét doven en horenden een opera maken vóór doven en horenden, dat is de uitdaging van Portici. We werken samen met doven, maar ook met een gerenommeerde operazangeres (Eurudike De Beul) en evengoed met een slam poet. De stomme van Portici was de eerste opera ooit waarin het hoofdpersonage doof is. Alleen is er in het oorspronkelijke libretto niets voor dat hoofdpersonage uitgeschreven. Moeten we die dove dan laten spelen door een dove of mag dat ook door een horende? Het is een discussie die in de woke beweging ook erg aan de hand is. We gaan dat conflict op de scène uitspelen en net dat de aanleiding tot die revolutie laten zijn.”

Er is inclusie op het podium, maar ze hopen die inclusieve werking ook in de zaal te zien.

Valéry: “We zijn onderweg misschien het publiek vergeten. In onze betrachting in het artistieke te excelleren zijn we het sociale aspect van het samenzijn vergeten. Ook bij de oorspronkelijke opera, die de onafhankelijkheid van België inluidde, was het niet het spektakel zelf dat de revolutie inluidde, maar wél het publiek. Laat ons dat niet vergeten. Wij, artiesten zijn het medium, maar de revolutie begint bij het publiek!”

Dahlia: “Inclusie is geen genre, het is een wereldbeeld.”

(Op basis van een artikel van Liv Laveyne in Circusmagazine)

 Portici (Muziektheater Transparant/Silence Radio): info & tickets