De Grote Post

Verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ticketverkoop via de ticketbalies en onze online website ontworpen door CC De Grote Post vzw. CC De Grote Post vzw biedt ook tickets te koop aan in opdracht van organisatoren van evenementen. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de opstelling, het verloop, de kwaliteit van de voorstelling, wijzigingen van plaats, datum of prijs, beschikbaarheid, noch voor annulatie van een evenement. De eventuele aansprakelijkheid van CC De Grote Post vzw is dan ook beperkt tot de verkoop en distributie van tickets.

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

Namaak of een kopie van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden.

Lees ook onze bepalingen i.v.m. Privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden.

1. Plaatsen van een bestelling

Zodra uw betaling is aanvaard, heeft u tickets geboekt. U ontvangt een ticket in de vorm van en BOCA-ticket of via een e-mail met de details van uw boeking.

Wanneer u de bevestigingsmail niet ontvangt binnen de dag van uw boeking, gelieve uw spam of ongewenste mails na te kijken. Indien u deze niet kan vinden, neem zo snel mogelijk contact op via tickets@degrotepost.be. Er is mogelijks iets verkeerd gelopen tijdens uw boeking.

2. Betaling

Bij betaling met bankkaart, kredietkaart of via de homebankingmogelijkheden van Mollie, is er sprake van onmiddellijke betaling. Mollie is de betaalinstelling die alle online-verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt.

3. Levering

We bieden volgende mogelijkheden aan:

 • E-ticket 

  Download de tickets op uw gsm. U kan deze in uw Wallet app of Ticketmatic app bewaren of druk ze af bij u thuis.

  In de bevestigingsmail krijgt u een overzicht van uw bestelling. In deze mail vindt u de link waar u de tickets kan downloaden. U kan ze ook steeds terugvinden in uw account op onze website.

  Een e-ticket bevat een QR-code en kan slechts 1 keer gescand worden. Deze is uniek per ticket. Een kopie maken heeft bijgevolg geen zin. Zodra fraude geconstateerd wordt, zal dit juridisch vervolgd worden.

  Bij het afdrukken van e-tickets zorgt u voor een duidelijke afdruk (op wit papier). Bij een slechte afdruk kan mogelijks uw QR-code niet ingelezen worden door de scanner. Afprinten hoeft niet, we kunnen ze uiteraard ook scannen op uw smartphone.

 • Zelf op te halen

  Ieder ticket kan worden uitgeprint aan de ticketbalie en avondkassa van De Grote Post of UiTloket.

4. Terugbetaling / ruil

Tickets worden niet geruild of terugbetaald zelfs niet in geval van verlies, schade of diefstal.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd. Terugbetaling omwille van niet-opgehaalde tickets is eveneens niet mogelijk.

Bij vragen kan u contact opnemen met de ticketbalie via tickets@degrotepost.be.

5. Wijzigingen

Indien de organisator/producent de inhoud of de datum van het evenement wijzigt of het evenement annuleert, dan is het de organisator/producent die beslist of en tegen welke voorwaarden tickets en eventuele bijkomende kosten kunnen worden terugbetaald of omgeruild. Afhankelijk van de overeenkomst tussen CC De Grote Post vzw en de organisator/producent zal de terugbetaling of omruiling al dan niet gebeuren via CC De Grote Post vzw. 

De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld door ofwel de organisator, of door CC De Grote Post vzw van de te volgen procedure. 

6. Tickets verloren

E-tickets kunnen opnieuw verzonden worden indien u contact opneemt met tickets@degrotepost.be of u kan die zelf opvragen via ‘uw account’. Daar vindt u een overzicht van uw bestellingen via de ticketwebsite en kunt u de e-tickets zelf opnieuw afdrukken. Opgelet, deze zijn slechts 1 keer bruikbaar, zelfs bij meerdere afdrukken. Fraude zal juridisch vervolgd worden.

Ieder ticket kan worden uitgeprint aan de ticketbalie en avondkassa van De Grote Post of UiTloket.

7. Klachten 

Bij eventuele klachten verzoeken wij u deze te mailen naar tickets@degrotepost.be. Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door zoals klantnummer / ordernummer/ bevestigingsmail.

8. Algemeen

De verhoudingen tussen de opdrachtgever en CC De Grote Post vzw zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail als bewijsmiddel. De niet-uitoefening door CC De Grote Post vzw van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.

CC De Grote Post vzw heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht worden staat steeds vermeld in de titel.

9. Contactgegevens

CC De Grote Post vzw

Hendrik Serruyslaan 18A
8400 Oostende, Belgium 
BTW BE 0843 456 372 

059/56 85 00
tickets@degrotepost.be

Openingstijden Ticketbalie van De Grote Post
Woensdag - zaterdag: 13.00 - 17.00 

UiTloket

Vindictivelaan 1
8400 Oostende, Belgium
BTW nummer: BE0207436775

059/25 81 41
0800 1 8400 
uit@oostende.be

Openingstijden UiTloket
Maandag – woensdag: 08:30 - 16:30
Donderdag: 08:30 - 12:00 & 16:30 - 20:00
Vrijdag: 08:30 - 13:30